Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan tränga in i våra hem utan att vi märker det. Förhöjda radonhalter är en känd orsak till lungcancer. Det är viktigt att vara medveten om radon i våra boendemiljöer och agera förebyggande för att säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö.

Ursprungligen bildas radon naturligt när uran bryts ner i marken. Det kan tränga in i byggnader genom marken och även via byggmaterial. Förhöjda radonhalter utgör en allvarlig hälsorisk och är, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarig för omkring 500 fall av lungcancer i Sverige varje år.

Varför är radonmätning viktigt?

  • Lungcancerrisk: Förhöjda radonhalter är direkt kopplade till en ökad risk för lungcancer och långvarig exponering kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan.
  • Osynlig hot: Eftersom radon varken har färg eller lukt kan det finnas i ditt hem utan att du är medveten om det. Mätning är det enda sättet att upptäcka dess närvaro.
  • Förebyggande åtgärd: Genom regelbundna radonmätningar kan du identifiera och åtgärda problem innan de når farliga nivåer, vilket är en förebyggande åtgärd för din och din familjs hälsa.

När och hur ska radonmätning göras?

  • Vid husköp eller försäljning: En radonmätning bör vara en obligatorisk del av processen för att säkerställa en hälsosam boendemiljö för både köpare och säljare.
  • Efter renoveringar eller ombyggnation: Förändringar i byggnadsstrukturer kan påverka radonhalten. Efter renoveringar bör mätningar utföras för att säkerställa att inga ökade risker har skapats.
  • Vart tionde år: Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar radonmätning var tionde år.

Att göra en radonmätning är en enkel process. Beställ radondosor från ett ackrediterat laboratorium, placera dem enligt instruktionerna, skicka tillbaka dem efter mätperiodens slut, och få din rapport. Det är ett liten sak att göra för att skapa en säker och hälsosam miljö för dig och dina nära och kära. Så, agera nu och beställ din radonmätning för att säkerställa en trygg boendemiljö!

Similar Posts